Projekat

by Dario Palermo

OTVORENI OMLADINSKI RAD ZA OTVORENO DRUŠTVO Međunarodni projekat započet 2019. godine koji ima za cilj podizanje svesti o omladinskom radu i njegovu podršku. Projekat uključuje pet partnera iz različitih zemalja (Rumunije, Srbije, Nemačke, Slovenije i Italije) koji su zajedno radili na kreiranju ovog dosijea kao argumentacije za podršku otvorenom radu sa mladima.
Partneri uključeni u projekat su Strauss APS (Mussomeli, Italija), Asociatia Curba de Cultura (Izvoarele, Rumunija), Narandžasti (Pančevo, Srbija), Ris, istraživačko izobraževalno središte Dvorec Rakičan (Rakičan, Slovenija) i Roter Baum Berlin (Berlin). Nemačka.
Partneri uključeni u ovaj projekat slažu se da otvoreni omladinski rad ima posebnu ulogu u podršci ličnom razvoju mladih ljudi. Ovo se posebno postiže participativnim i samoopredeljenim pristupom koji omogućava mladima da prepoznaju i zadovolje sopstvene potrebe. Želimo da promovišemo ideju omladinskih centara u kojima se mladi mogu neformalno sastajati (koji se nazivaju i otvorenim omladinskim radom), provoditi slobodno vreme, dobijati podršku kroz savetovanje i razvijati sopstvene ideje. Sa ovog polazišta, omladinski centri zajedno sa mladima razvijaju vannastavne obrazovne aktivnosti iz oblasti njihovog interesovanja. Na ovaj način će mladi biti uključeni u proces donošenja odluka, što će dovesti do većeg učešća u projektima. Čvrsto verujemo da je ovaj pristup koristan za sve mlade ljude i da je veoma integrativan način rada sa njima. Naše iskustvo je da za mlade ljude kojima je teško da se prilagode formalnom okviru (škola, stručna obuka, itd.), učešće u neformalnim aktivnostima može biti korak ka boljoj budućnosti ili čak povratak formalnom obrazovanju.
Da bi se radilo na tome, važno je obezbediti održivo finansiranje, zajedničko prepoznavanje i razvoj kvalitetnog omladinskog rada u cilju jačanja omladinskih organizacija i njihove uloge u integraciji, participaciji i neformalnom obrazovanju kroz razmenu inovativnih metoda i iskustava u radu sa mladima. Počeli smo tako što smo obavili intervjue upućene omladinskim radnicima, izradili upitnik za mlade i organizovali susret mladih u Rumuniji. Ovim rezultatima želimo da podstaknemo diskusiju o tome šta otvoreni omladinski rad jeste i treba da bude (njegovi metodi, alati, značenja i varijacije). Prikupili smo primere uspešnih aktivnosti otvorenog omladinskog rada i dobre prakse, različite modele omladinskih centara, ideje mladih o tome šta otvoreni omladinski rad treba da postigne i kako treba da bude opremljen, kao i naučne studije. Rezultati ističu kako otvoren rad sa mladima poboljšava kompetencije mladih ljudi, podržavajući ih da postanu aktivni u svojim interesima, sredinama i zajednicama.
Proces su pratila četiri medjunarodna sastanka organizovana u različitim zemljama, kroz koja smo zajedno radili da bismo došli do tri argumentaciona alata za otvoren rad sa mladima. Prvo sredstvo za argumentaciju je detaljan opis otvorenog rada sa mladima, namenjen specijalističkim političarima i specijalizovanim odeljenjima lokalnih vlasti. Ovaj dokument sumira mogućnosti i rezultate otvorenog omladinskog rada, stavljajući ih u kontekst pozitivnog društvenog razvoja. Svim donosiocima odluka u parlamentu daje se materijal u obliku kratke informativne brošure. Drugi sadrži preporuke univerzitetima da izoštre i unaprede profil omladinskih radnika u otvorenom omladinskom radu. O oba se razgovara sa predstavnicima dotičnih ciljnih grupa i testira se njihova praktična primenljivost. Treći sadrži viziju omladinskog centra u smislu prostora, resursa i osoblja, koji takođe nudi medijske sadržaje koje proizvode partneri zajedno sa mladima.
Ovaj proces je uključivao predstavnike univerziteta i opština svake zemlje, koji su davali povratne informacije kako bi se garantovali kvalitetni rezultati za implementaciju na lokalnom nivou.

Projekat „Otvoreni omladinski rad za otvoreno društvo – daj šansu neformalnim omladinskim centrima“ finansira Erazmus + program Evropske unije (Poziv 2019. runde 2 KA2 – Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi – KA205 – Strateška partnerstva za mladost).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy