Projekt

by Dario Palermo

OPEN YOUTH WORK FOR OPEN SOCIETY (ODPRTO MLADINSKO DELO ZA ODPRTO DRUŽBO) je mednarodni projekt, ki se je začel leta 2019, njegov namen pa je podpiranje in osveščanje o poznavanju mladinskega dela. Projekt vključuje pet partnerjev iz razčličnih držav (Romunija, Srbija, Nemčija, Slovenija in Italija), ki so sodelovale, da bi ustvarile to zbirko kot podporo za odprto mladinsko delo.

V projekt so vključeni sledeči partnerji: Strauss APS (Mussomeli, Italija), Asociația Curba de Cultură (Izvoarele, Romunija), Narandžasti (Pančevo, Srbija), RIS, raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Rakičan, Slovenija) and Roter Baum Berlin (Berlin, Nemčija).
Partnerji vključeni v ta projekt se strinjajo, da igra odprto mladinsko delo pomembno vlogo pri podpori osebnostnega razvoja mladih ljudi, predvsem s participativnim in samostojnim pristopom, ki mladim omogoča, da prepoznajo in zadostijo svoje potrebe. Radi bi spodbujali idejo mladinskega centra, kjer se lahko mladi ljudje neformalno družijo (to je tako imenovani odprt mladinski center), tam preživeli prosti čas, prejeli podporo skozi svetovanje in razvili svoje lastne ideje. Iz te izhodiščne točke, mladinski centri, skupaj z mladimi, razvijejo obšolske dejavnosti na področjih, ki jih zanimajo. Na ta način bodo mladi vključeni v odločitveni proces, ki bo pomagal pri boljšem sodelovanju v projektih. Prepričani smo, da je tak pristop koristen za vse mlade in da je to celosten način dela z njimi. Naše izkušnje kažejo, da je za mlade, ki se težko vključijo v formalne okvirje (šola, poklicno usposabljanje, itd.), vključitev v neformalne in priložnostne aktivnosti, to lahko korak do boljše prihodnosti ali pa jih celo vodi nazaj k formalnemu izobraževanju.
Če želimo delati na tem, je pomembno zagotoviti trajnostno financiranje, skupno priznavanje in razvoj kvalitetnega mladinskega dela, da bi podprli mladinske organizacije in njihovo vlogo pri vključevanju, sodelovanju in neformalnem izobraževanju, skozi izmenjavo inovativnih metod in izkušenj z delom z mladimi. Začeli smo z intervjuvanjem mladih, oblikovali smo vprašalnik za mlade in organizirali mladinsko srečanje v Romuniji. Z rezultati želimo spodbuditi razpravo o tem kaj je in kakšno naj bi bilo odprto mladinsko delo (metode, pripomočki, pomeni in različice). Zbrali smo primere aktivnosti in dobrih praks uspešnih odprtih mladinskih centrov, različne modele mladinskih centrov, ideje mladih o tem kaj naj bi odprt mladinski center dosegel in kako naj bo opremljen, ter znanstvene raziskave. Rezultati izpostavljajo kako odprto mladinsko delo izboljša kompetence mladih, jih podpira, da se bolj aktivno ukvarjajo s svojimi interesi, ter se aktivno vključujejo v okolje in skupnost.
Za namen celotnega postopka smo organizirali štiri meddržavne sestanke v različnih državah. Tako smo sodelovali in dorekli tri utemeljitvena orodja za odprto mladinsko delo.
Prvo utemeljitveno orodje je podroben opis odprtega mladinskega dela, usmerjen k strokovnjakom politikom in specializiranim oddelkom lokalnih strokovnjakov. Ta dokument povzema priložnosti in rezultate odprtega mladinskega dela, postavlja jih v pozitiven položaj socialnega razvoja. Izroček v obliki kratke brošure je dan vsem parlamentarnim odločevalcem.
Drugo utemeljitveno orodje vsebuje priporočila za univerze, da bi okrepile in izboljšale profil mladinskih delavcev pri odprtem mladinskem delu. Oba orodja so obravnavali s predstavniki ciljnih skupin, ter testirali njihovo praktično uporabo.
Tretje utemeljitveno orodje vsebuje vizijo o mladinskem centru na področju prostora, sredstev, osebja, ter medijsko vsebino, ki jo ustvarijo partnerji skupaj z mladimi.
Ta proces je vključil predstavnike univerz in mest vsake države, ki so poskrbeli za odziv, da bi zagotovili visoko kvalitetne rezultate za izvedbo na lokalni ravni.

 

Projekt “Open Youthwork for Open Society – give a chance to Informal Youth Centres” (“Odprto mladinsko delo za odprto družbo – dajte možnost neformalnim mladinskim centrom”) sta ustanovila Erasmus + Program Evropske Unije (Call 2019 Round 2 KA2 – Sodelovanje za inovacijo in izmenjava dobrih praks – KA205 – Strateški partnerji za mladino).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy