Curba de Cultură

by Nikola

Namen Curbe de Cultură je doseči podeželsko mladino. Smo NGO, predani neformalnemu učenju, kulturi in možnostim sodelovanja. Naš cilj je izboljšati nivoje izobraževanja in vključenosti mladih, ki živijo v podeželjskem okolju Romunije, v skupnost. Svoje delo jemljemo izredno resno, pa vendar ga opravljamo v sproščenem, duhovitem in zabavnem duhu. Mladinskem duhu.

Naš glavni cilj je ponovno oživiti podeželsko okolje. V našem pogledu, so spremembe najbolj rodovitne pri tistih, ki so najbolj primerno opremljeni za spremembe: MLADINI. Njihova energija in njihova želja po ustvarjanju novih poti za delo določenih stvari, nas je spodbudila, da smo njim priskrbeli organizacijski okvir, da lahko sami izvršujejo spremembe za njih in za družbo v kateri živijo. Verjamemo, da naši projekti delujejo kot pilotna pobuda, ki naslavlja probleme podeželskega razvoja, izobraževalnega dostopa in boljših priložnosti za tiste, ki potrebujejo spremembo in boljše življenje znotraj podeželskega območja.

Sedež naše organizacije je v Izvoareli, majhni podeželski skupnosti blizu mesta Vălenii-de-Munte, v okraju Prahova, v Romuniji.

Curba de Cultură se osredotoča na razvoj najstnikov in mladine. Naša misija je uporabljati neformalno izobraževanje kot dopolnilno metodo formalnemu izobraževalnemu sistemu za mlade ljudi.

Radi bi ustvarili osnovo za boljši razvoj mladih in njihova bolj primerna integracija z zadevno skupnostjo. Radi bi ozavestili mlade, da aktivno pripadajo njihovi lokalni in narodni kulturi.

Strategija Curbe de Cultura za obdobje od leta 2018 do 2022 je razdeljena na štiri glavne stebre:

 • Nuditi varne prostore za preživljanje prostega časa mladih ljudi, z namenom lažjega osebnega razvoja, s poudarkom na nekognitivnem znanju
 • Krepitev položaja NFL izobraževalnega operaterja v regiji
 • Vzpostavljanje položaja kulturnega operaterja v regiji
 • Identificiranje in prenova prostora za kulturne in umetniške nastope
 • Povečanje števila mladih, ki so izpostavljeni internacionalizaciji
 • Nudenje priložnosti udeležbe za mlade v razširjenih predelih skupnosti Izvoarele (Maneciu, Izvoarele, Teisani, skupnosti Cerasu in mesto Valenii de Munte)
 • Razvoj in ponudba dolgoročnih in izobraževanj in priložnosti za učenje za mlade
 • Gostiti in organizirati vsaj 2 državna/regijska mladinska tabora na leto
 • Gostovanje in organizacija vsaj dveh mednarodnih mladinskih taborov/prireditev na leto.
 • Povečanje in razširitev prostovoljskega programa, ki naslavlja mlade
 • Zagovarjanje pravic mladih in priložnosti za lokalne in regijske interesne skupine
 • Vzpostavitev mrežo zasebnih, javnih in medijskih organizacij, ki so vključene v promocija mladinskega sektorja
 • Razvoj državnega prostovoljskega programa kot javnega predloga
 • Vzpostavitev lokalnega mladinskega sveta kot svetovalno telo poleg občinskega sveta
 • Priprava in treniranje mladih ljudi za politično sodelovanje
 • Razvoj in izvajanje regionalne raziskave/študije na področju mladinskih potreb in in interesov
 • Razvoj zmožnosti mladinskega sektorja na lokalnem, državnem in evropskem nivoju
 • Nudenje treningov in mentorstva mladinskim organizacijam na državni in mednarodni ravni
 • Razvoj sistema izvedbenega managementa za mladinske organizacije in mladinske centre na državni ravni
 • Razvoj evidenčnega ocenjevalnega in nadzornega sistema za mladinske aktivnosti, na državnem in evropskem nivoju.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy