Rezultati

by Dario Palermo
Senza titolo-r4

Ta sekcija vsebuje priporočila o tem kako naj bi se izvajalo, prepoznavalo in podpiralo mladinsko delo.

PROSTOR, ČAS IN POGOJI

Kar se tiče temeljev in prioritet mladinskega centra iz vidika mladinskih delavcev, imamo najprej njihov pogled na prostor: Takšen, ki združuje ljudi, izraža dobrodošlico, ima identiteto, večkrat z zgodovino. Pa vendar, ustaviti se pri prostoru bi bila napaka, tako kot bi bil problem, če bi se ustavili pri kompenzaciji prostora. Prostor je pomemben, ni pa vse. Je center gravitacije le kadar je v sinhronizaciji s časom in sredstvi. Čas variira od države do države: govorimo o javnih časih kompenzacije, avtorizaciji ali prepoznavi mladinskega centra. Združevanje javnega časa s časom aktivnosti, časom vpletenost in vključenost mladih. Usklajevanje časa z aktivnostmi, časa vpletenosti in vključenosti mladih, nastajajočih potreb in pričakovanj od mladinskega centra, je pravi izziv. Na tej točki, lahko javna politika in javna administracija naredita spremembe.

bradipo

MLADINSKI DELAVCI ZA ODPRTO MLADINSKO DELO

Verjamemo, da so mladinski delavci najpomembnejši element pri uspešnosti mladinskega dela. Mladi ljudje so sposobni sprejeti in oblikovati prostore in kraj njihovim potrebam, jih prilagoditi in obogatiti z njihovimi idejami.
Kakorkoli, to zahteva mladinske delavce, ki ne le da omogočijo, ampak to tudi promovirajo, podpirajo in zahtevajo. Za to morajo imeti mladinski delavci različne kompetence, znanja, poglede in karakteristike. Nekatere stvari se lahko naučijo in natrenirajo, druge pa so že vsidrane v osebnost delavca. Več o tej temi se nahaja v dokumentu na tej strani.

Youth worker

KORISTI PODPIRANJA ODPRTEGA MLADINSKEGA DELA

Odprti mladinski center prispeva k boljši družbi na različne načine, prinaša korist predvsem na področju sociale in ekonomije, kot tudi na osebnostnem področju za tiste, ki so vključeni in podpira takšne pobude. Povzeli smo najpomembnejše socialne, ekonomske in politične koristi odprtega mladinskega dela.

BROŠURA IN IZROČEK

Brošura, ki je na tej strani na voljo za prenos, vsebuje zbirko ocenjenih rezultatov projekta “Open Youth Work for Open Society – Give a chance to informal Youth Centres” (“Odprto mladinsko delo za odprto družbo – priložnost neformalnim mladinskim centrom”), ter tudi proces in metodologije projekta. Rezultati izpostavljajo kako odprto mladinsko delo izboljša kompetence mladih, jih podpira da so aktivni v njihovih interesih in interesih njihovega okolja in družbe.

Brošura

Izroček

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy