RIS

by Nikola

RIS RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN

Raziskovalni izobraževalni center Dvorec Rakičan je regionalna javna institucija iz Rakičana, Slovenije, ki jo je ustanovila Mestna občina Murska Sobota in soustanovila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Delujemo na področju raziskovanja, izobraževanja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja. Naš cilj je okrepiti naš položaj na relavantnih strateških področjih z utrjevanjem in koncentriranjem naših sredstev. Sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi, poslovnimi partnerji in drugimi mednarodnimi organizacijami. Prav tako smo vključeni v državne, čezmejne in mednarodne projekte in tako delujemo kot dinamična in vsestranska institucija.

Izvajamo interdisciplinarno delo in razvijamo uspešno sinergijo med izobraževanjem, raziskovanjem in turizmom. Na področju izobraževanja izvajamo različne formalne in neformalne izobraževalne programe, osnova in inspiracija katerih izvira iz trenutnih, resničnih potreb in so oblikovana da ustrezajo otrokom, mladim in odraslim.

Imamo aktiven mladinski center “RISKO”, ki se osredotoča na mlade ljudi v naši regiji in njim daje priložnost, da razvijejo njihovo ustvarjalnost. V Mladinskem centru “RISKO” izvajamo program “Center za osebnostno rast in komunikacijo”, ki je bil razvit v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota in Centrom za Socialno delo Murska Sobota in ga financira Slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program omogoča brezplačno aktivno vključevanje otrokom, mladim in njihovim družinam, ponuja pa njim individualno svetovanje in kreativne delavnice. Program stremi k izboljšanju komunikacijskih veščin ter socialnih kompetenc udeležencev, pomaga pa njim, da učinkovito obvladujejo njihova čustva; prav tako njim ponuja podporo v obliki izobraževalnih aktivnosti.

Zavedamo se kako pomembno je državno in meddržavno sodelovanje, zato se trudimo razviti projekte, ki imajo širšo perspektivo. Pripravljamo Mladinske Erasmus + programe, ki jih organiziramo in izvedemo, ter številne druge državne projekte na področju mladinskega dela, podjetništva in kulture.

Organiziramo tudi jezikovne tečaje. Vsako leto gostimo in organiziramo vsaj tri mednarodne konference na področju ekologije, izobraževanja, zdravja, prehrane in socialnih vprašanj. Vse konference imajo dolgo tradicijo in so visoko priznane tako v Sloveniji kot v tujih državah. Naša organizacija ima svoje prostore v dvorcu, katerega začetek sega v 15. Stoletje. Poleg drugih stvari se trudimo ohranjati, promovirati in razvijati kulturo in naravno dediščino. Po delni prenovi leta 1990 ima dvorec 6 popolnoma opremljenih učilnic in eno medijsko učilnico, ki jih uporabljamo za različne formalne in neformalne izobraževalne programe, mednarodne konference, seminarje in druge dogodke. Sam dvorec pa ima tudi 14 sob, ki so na voljo za najem. V maju leta 2015 smo prenovili in odprli galerijo, kjer razstavljamo umetniška dela lokalnih slikarjev.

Additional information:

Leagal name: RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (eng: RIS, Research and educational centre Dvorec Rakičan)
Website: http://www.ris-dr.si
Contact: info@ris-dr.si
Telephone number: + 386 (0)2 535 18 96
Facebook:  RaziskovalnoIzobrazevalnoSredisceDvorecRakican

Director and legal representative: Mr Robert Celec, PhD
Contact: robert.celec@ris-dr.si
Telephone number: + 386 (0)51 605 132

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy