pupo3
Baza primerov in dokazil, ki pričajo, da je odprto mladinsko delo metoda, ki izboljšuje življenja mladih ljudi. Vsebuje modele najboljše prakse in aktivnosti odprtega mladinskega dela ter tudi spremembe na tem področju. Tukaj prav tako lahko najdete zbirko prejšnjih raziskovalnih projektov in empiričnih raziskav na to temo. 
pupo1_2
V kolikor želimo ustvariti podobo idealnega mladinskega centra moramo prisluhniti mladim ljudem, ki so tudi glavni uporabniki mladinskih centrov. Intervjuvali smo 47 oseb, starih med 16 in 29 let. Mladinski delavci, ki so delali na tem projektu, so tako povzeli vizijo mladih ljudi, da bi prikazali kako naj bi izgledal idealen mladinski center.
pupo2
Priporočila kako bi se lahko mladinsko delo izvajalo in predvsem kako še izboljšati pozitivno zaznavo in prepoznavo odprtega mladinskega dela. Vsebuje: Vizijo mladinskega centra – prostor, čas in pogoje; podroben opis odprtega mladinskega dela; priporočila o profilu mladinskih delavcev.

PROJEKT

OPEN YOUTH WORK FOR OPEN SOCIETY (ODPRTO MLADINSKO DELO ZA ODPRTO DRUŽBO) je mednarodni projekt, ki želi osveščati poznavanje o odprtem mladinskem delu in spodbuja obravnavo različnih vidikov mladih ljudi, mladinskih delavcev in družbenih raziskovalcev. Projekt vključuje pet partnerjev iz različnih držav (Romunija, Srbija, Nemčija, Slovenija in Italija), ki so sodelovale, da bi ustvarile to zbirko kot podporo za odprto mladinsko delo.

M_s2

Glasniki projekta

Kratek povzetek mnenj, ki so jih podali mladi ljudje o mladinskem centru.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy